Objavljeno: 9 Januar 2023 |
Posodobljeno: 9 Januar 2023

Kaj je geštalt psihoterapija?

Avtor: Ana Kastelic, BA. pth. sistemske psihoterapije

Strokovno pregledala: Helena Hošpel, psihoterapevtka

Geštalt psihoterapija | Psihoterapija Spoznaj

Kazalo vsebine članka

Kaj je geštalt psihoterapija

Geštalt psihoterapija je oblika psihoterapije, ki se osredotoča na posameznikovo doživljanje v sedanjem trenutku in mu pomaga, da se bolje zaveda svojih misli, čustev in vedenja. 


Temelji na ideji, da lahko posameznik z boljšim zavedanjem svojega sedanjega doživljanja pridobi vpogled in razumevanje svojih težav ter doseže pozitivne spremembe v svojem življenju.

Predlagano: Kaj je psihoterapija? 


Fritz Perls in drugi so geštalt terapijo razvili v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Na Perlsa so vplivali številni drugi teoretični pristopi, vključno s psihoanalizo, eksistencialno filozofijo in humanistično psihologijo.

Komu je namenjena

Geštalt terapija je lahko v pomoč ljudem s številnimi psihološkimi in čustvenimi težavami, vključno z: 

Geštalt terapija je lahko dobra izbira za ljudi, ki želijo raziskati svoje misli, čustva in vedenje v sedanjem trenutku in tiste, ki iščejo krajši terapevtski proces, osredotočen na sedanjost.

Tehnike geštalt terapije

Geštalt pristop je razvil mnoge terapevtske tehnike, ki so lahko prisotne med terapijo. Med najbolj priljubljene, ki jih psihoterapevti uporabljajo, prištevamo:

  • Tehnika praznega stola: Pri tej tehniki si klient predstavlja, da na praznem stolu pred njim sedi oseba, s katero ima nerešeno vprašanje. Klient se nato "pogovarja" z osebo na stolu in izrazi svoje misli, občutke in potrebe.

  • Delo s telesom in gibanje: Pri geštalt psihoterapevtskem pristopu velja telo za pomemben vir informacij in izražanja. Tehnike dela s telesom in gibanja lahko vključujejo klientovo raziskovanje lastnih telesnih občutkov in gibov. Te tehnike lahko stranki pomagajo, da se bolje zaveda svojega telesa in njegove povezave z mislimi, občutki in vedenjem.

  • Igranje vlog in zamenjava vlog: Pri teh tehnikah klient prevzame različne vloge ali perspektive, da bi dobil globji vpogled v razumevanje sebe. Pri igranju vlog lahko klient igra določen scenarij ali odnos, pri zamenjavi vlog pa stranka prevzame perspektivo druge osebe v odnosu.

  • Eksperimenti in domače naloge: Terapevt lahko dodeli eksperimente ali domače naloge, da bi klientu pomagal pri raziskovanju njegovih ali njenih misli, čustev in vedenja zunaj terapevtskih srečanj. Te naloge lahko vključujejo dejavnosti, kot so vodenje dnevnika, vadba določenih spretnosti ali vedenja in raziskovanje novih izkušenj.

Koristi geštalt psihoterapije

S pozornostjo in raziskovanjem sedanjih izkušenj lahko ljudje dobijo vpogled v svoje vzorce razmišljanja in vedenja ter se naučijo več o tem, kaj jih žene. Z boljšim zavedanjem lastnih misli, čustev in vedenja se lahko ljudje naučijo prevzeti odgovornost za svoja dejanja in lahko v svojem življenju naredijo pozitivne spremembe. Privede tudi do učinkovitejše komunikacije ter pristnejših odnosov z drugimi.

Avtorica objave: Ana Kastelic, BA. pth. sistemske psihoterapije

Strokovno pregledal: Helena Hošpel, psihoterapevtka

Deli objavo z nekom, ki jo potrebuje

Pimerjajte psihoterapevtske
pristope

Sistemska psihoterapija

Analitična psihoterapija (psihoanaliza)

Transakcijska analiza ali psihoterapija

Integrativna psihoterapija

Ste se znašli
v duševni stiski?

Psihoterapija vam lahko zagotovi podporo in orodja, ki jih potrebujete za obvladovanje čustev in izboljšanje splošnega počutja.

Odgovorili bomo v roku 12-24 ur.

Psihoterapija Spoznaj

Vse pravice pridržane © 2023 Psihoterapija Spoznaj