Objavljeno: 9 Januar 2023 |
Posodobljeno: 9 Januar 2023

Kaj je sistemska psihoterapija?

Avtor: Ana Kastelic, BA. pth. sistemske psihoterapije

Strokovno pregledala: Helena Hošpel, psihoterapevtka

Sistemska psihoterapija | Spoznaj

Kazalo vsebine članka

Kaj je sistemska psihoterapija

Sistemska psihoterapija je oblika terapije, ki se osredotoča na odnose in interakcije znotraj sistema, kot je družina ali organizacija. 


Temelji na ideji, da posameznikovih težav in vedenja ni mogoče razumeti izolirano, temveč jih je treba obravnavati v okviru širšega sistema, katerega del je.


Predlagano: Kaj je psihoterapija? 


Sistemska terapija ima korenine v družinski terapiji in teoriji družinskih sistemov, ki sta se pojavili v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Teorijo družinskih sistemov so razvili terapevti, kot sta Murray Bowen in Salvador Minuchin, ki so poskušali razumeti, kako družinska dinamika in odnosi prispevajo k psihološkim težavam. 


Sčasoma so načela teorije družinskih sistemov uporabili tudi za druge vrste sistemov, kot so pari, skupine in organizacije, kar je privedlo do razvoja različnih oblik sistemske terapije.

Komu je namenjena

Sistemska psihoterapija je lahko koristna za posameznike, pare, družine in skupine, ki imajo težave v odnosih, komunikaciji ali vedenju. Uporablja se lahko za reševanje številnih psiholoških in čustvenih težav, kot so: 

Sistemska terapija je lahko še posebej koristna za ljudi, ki se spopadajo s težavami v svojih odnosih ali družbenih sistemih. Na primer, pari lahko poiščejo terapijo za izboljšanje komunikacije in reševanje konfliktov, družine pa lahko poiščejo terapijo za reševanje težav s starševstvom ali odnosi med sorojenci.


Sistemska terapija je lahko koristna tudi za posameznike, ki menijo, da so njihove težave tesno povezane z dinamiko njihovega družbenega sistema. Na primer, osebi, ki se spopada s tesnobo, lahko koristi terapija, ki ji pomaga razumeti in obravnavati vlogo, ki jo ima njeno družinsko ali delovno okolje pri njenih simptomih.


Na splošno je sistemska terapija lahko dobra izbira za vse, ki jih zanima reševanje težav na globlji ravni in ne le lajšanje simptomov. Ljudem lahko pomaga pri učenju novih načinov medsebojnega delovanja in komuniciranja, kar lahko privede do dolgoročnih (pozitivnih) sprememb v vedenju in delovanju.

Vrste sistemske psihoterapije

Znotraj sistemske terapije prihaja do nadaljnjih delitev, ki jo strokovnjaki opredeljujemo v naslednje skupine:

  • Družinska psihoterapija: Ta oblika terapije vključuje delo s posameznikom ali družino pri reševanju težav v družinskem sistemu. Psihoterapevt lahko dela z vsemi družinskimi člani hkrati ali pa se s posameznimi družinskimi člani srečuje ločeno. Cilj družinske terapije je izboljšati komunikacijo, reševati konflikte in okrepiti odnose v družini.

  • Partnerska ali zakonska psihoterapija: Ta oblika terapije vključuje delo s parom pri reševanju težav v njunem odnosu. Terapevt lahko dela z obema partnerjema skupaj ali pa se srečuje z vsakim partnerjem posebej. Cilj terapije parov je izboljšati komunikacijo, razrešiti konflikte in okrepiti odnos.

  • Skupinska psihoterapija: Ta oblika terapije vključuje delo z manjšo skupino ljudi, ki se soočajo s podobnimi težavami. Terapevt spodbuja razprave in dejavnosti v skupini ter pomaga članom skupine, da se podpirajo in učijo drug od drugega. Skupinska terapija je lahko koristna za ljudi, ki se počutijo osamljene ali se želijo učiti od drugih, ki se soočajo s podobnimi izzivi.

  • Organizacijsko svetovanje: Ta oblika terapije vključuje sodelovanje z organizacijami ali podjetji pri reševanju težav v organizacijskem sistemu. Terapevt lahko dela s posamezniki, skupinami ali organizacijo kot celoto, da bi izboljšal komunikacijo, reševal konflikte in povečal produktivnost. 

Koristi sistemske psihoterapije

Sistemska psihoterapija lahko izboljša komunikacijo in odnose znotraj sistema (na primer: družinskega sistema). S tem ko pomaga ljudem razumeti stališča in potrebe drug drugega, lahko terapija zmanjša konflikte in izboljša sodelovanje v sistemu. To lahko privede do bolj harmoničnega in funkcionalnega sistema na splošno.


Pripomore lahko tudi pri dolgoročnih spremembah v vedenju in delovanju. S tem ko pomaga ljudem, da se naučijo novih načinov medsebojnega delovanja in reševanja težav, lahko terapija ustvari trajne spremembe v delovanju sistema. To lahko privede do boljših rezultatov in bolj zadovoljujočih odnosov za vse člane sistema.

Kako poteka in kaj pričakovati

V psihoterapevtska srečanja so običajno vključeni vsi člani sistema, ne glede na to, ali gre za posameznika, par, družino ali skupino. Odvisno od posebne oblike terapije lahko srečanja potekajo osebno ali na daljavo (online).


Na obiskih psihoterapevt skupini pomaga prepoznati vzorce vedenja in komunikacije, ki so lahko problematični. Pri tem lahko terapevt uporabi različne tehnike, kot so postavljanje vprašanj, opazovanje interakcij in pregled družinske zgodovine.


Terapevt bo skupaj s skupino razvijal nove načine interakcije in reševanja težav, kar lahko vključuje igranje vlog, komunikacijske vaje in domače naloge. Terapevt lahko zagotovi tudi vodenje in podporo, da bi skupini pomagal pri uvajanju teh sprememb v vsakdanje življenje.


Psihoterapija lahko traja različno dolgo, odvisno od posebnih ciljev in potreb skupine. Nekatere oblike sistemske terapije (na primer organizacijsko svetovanje) so lahko krajše, medtem ko druge (na primer družinska terapija) vključujejo dolgotrajnejšo obravnavo. Na splošno terapevtska srečanja trajajo od 50 do 60 minut in običajno potekajo 1-krat do 2-krat tedensko, vendar se lahko po potrebi prilagodijo glede na posebne potrebe in cilje stranke.


Stroški 1 terapevtske ure se lahko razlikujejo glede na izobrazbo, izkušnje in lokacijo psihoterapevta. Na splošno se cene terapije gibljejo od 50 do 70 EUR za individualno srečanje, od 70 do 90 EUR za srečanje z družino ali partnerjem. Nekateri terapevti ponujajo drsno lestvico ali nižje cene za stranke, ki ne morejo plačati polne cene.


Pomembno je, da imate glede psihoterapije realna pričakovanja. Čeprav je lahko koristna pri reševanju težav in izboljšanju odnosov, ni hitra rešitev in lahko od vseh članov sistema zahteva veliko truda in predanosti.

Avtorica objave: Ana Kastelic, BA. pth. sistemske psihoterapije

Strokovno pregledal: Helena Hošpel, psihoterapevtka

Deli objavo z nekom, ki jo potrebuje

Pimerjajte psihoterapevtske
pristope

Analitična psihoterapija (psihoanaliza)

Geštalt psihoterapija

Transakcijska analiza ali psihoterapija

Integrativna psihoterapija

Ste se znašli
v duševni stiski?

Psihoterapija vam lahko zagotovi podporo in orodja, ki jih potrebujete za obvladovanje čustev in izboljšanje splošnega počutja.

Odgovorili bomo v roku 12-24 ur.

Psihoterapija Spoznaj

Vse pravice pridržane © 2023 Psihoterapija Spoznaj